Västerås Filatelistförening
admin Titel
Sidbild
Information om cookies

Enligt svensk lag är varje svensk webbplats som använder cookies skyldig att informera besökaren om detta. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator och lagrar information i. På VASTERAS-FF.SE används cookies endast i nedanstående syfte.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder varaktiga cookies, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Undvika cookies

Användning av cookies kan förhindras genom en inställning i webbläsaren, detta görs oftast i funktionen för Egenskaper, Inställningar eller liknande. Konsultera webbläsarens manual för detaljer. Du kan använda webbplatsen även om du valt att undvika cookies.


Senaste nytt:
Pil 2023-05-02
Pil 2023-01-20
Pil 2022-11-04
Pil 2021-10-26
Pil 2020-12-19
Startsidan | Nyheter | Om föreningen | Mötesprogram | Bli medlem | Västeråsfilateli | Kontakt | Länkar
Webbredaktör: | Frimärksbilder: © Posten AB | Om cookies | Senast uppdaterad: 2023-05-02